top of page
hugo-sousa-GIiEi3HZGi0-unsplash_edited.jpg

שירותי המשרד

במסגרת השירותים המקיפים שמספק המשרד ללקוחות וכוללים בין היתר תכנון וייעוץ מהשלב הראשון ועד לטופס 4.כמו כן השירותים המקיפים מספקים פתרון מקצועי ויעיל מול התאגידים והרשויות בכל רחבי הארץ עד לקבלת ההיתר.למשרדי התמחות ייחודית בתכנון מערכות אינסטלציה ובטיחות בריכות בפרויקטים כגון: בתים פרטיים, בנייני מגורים, התחדשות עירונית , תב"ע בתי מלון , מבנים ציבוריים ומסחריים, מבנים לשימור, מבנה תעשייה ומגדלים.

שירותים: Welcome
W_460_scena-7.jpg

קבלת טופס 4 ואכלוס מבנה

Dollarphotoclub_13895943-960x540.jpg

אישור תאגיד ומשרדי בריאות

הורדה.jpg

הגשת נספחים לתאגידים ומשרדי בריאות תאגידי המים

שירותים: Services
bottom of page